Du học … (ba chấm)

Nhiều người nghĩ rằng du học là một con đường “đào thoát” rất ngoạn mục cho kỳ thi đại học – vốn là một cánh cửa rất hẹp. Câu trả lời là đúng, nhưng chỉ đối với những con người đem tiền đi đốt ở nơi xa. Phần lớn du học sinh, những người ý … Tiếp tục đọc