Bài tiểu luận nhóm 2 Lớp K53B-KHQL

BÀI TIỂU LUẬN

MÔN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Tên đề tài: Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng toàn diện – TQM tại công ty cổ phần SIVICO

 Nội dung:

Phần I: Lý thuyết.

–         Giới thiệu về hệ thống quản lý chất lượng toàn diện TQM: Khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc…

–         Giới thiệu chung về công ty cổ phần SIVICO

Phần II: Thực tế.

  1. Quá trình áp dụng mô hình quản lý chất lượng ở công ty cổ phần SIVICO.

–         Vì sao lại áp dụng mô hình này

–         Trước đây đã từng áp dụng mô hình nào chưa

–         Mục tiêu khi áp dụng TQM là gì

  1. Thời gian áp dụng mô hình quản lý chất lượng.

–         Thời gian công ty bắt đầu áp dụng mô hình TQM

–         Quá trình áp dụng.

  1. Cơ sở chất lượng của việc áp dụng mô hình quản lý chất lượng TQM.

–         Cơ sở của các hoạt động TQM trong doanh nghiệp là con người trong đơn vị.

–         Nguyên tắc cơ bản để thực thi TQM là phát triển một cách toàn diện và thống nhất năng lực của các thành viên, thông qua việc đào tạo, huấn luyện và chuyển quyền hạn, nhiệm vụ cho họ.

–         Hoạt động chủ yếu của TQM là cải tiến, nâng cao chất lượng bằng cách tận dụng các kỹ năng và sự sáng tạo của toàn thể nhân lực trong công ty.

  1. Mục tiêu chất lượng khi áp dụng mô hình quản lý chất lượng TQM.

–         Trong TQM mục tiêu quan trọng nhất là coi chất lượng là số một, chính sách chất lượng phải hướng tới khách hàng.

  1. Quy trình, thủ tục áp dụng mô hình quản lý chất lượng TQM tại công ty cổ phần SIVICO.

–         Am hiểu, cam kết chất lượng

–         Tổ chức và phân công trách nhiệm

–         Phương pháp đo lường chất lượng

–         Hoạch định chất lượng

–         Thiết kế chất lượng

–         Xây dựng hệ thống chất lượng

–         Theo dõi bằng thống kê

–         Kiểm tra chất lượng

–         Hợp tác nhóm

–         Đào tạo và huấn luyện về chất lượng

–         Hoạch định việc thực hiện TQM

  1. Kết quả đánh giá mô hình quản lý chất lượng TQM ở công ty cổ phần SIVICO.

–         Các kết quả đo lường.

–         Các kết quả khác, chất lượng, hiệu quả, sữa chữa, thời hạn giao hàng, giá cả, lợi nhuận, an toàn, môi trường.

–         Các kết quả dự kiến.

–         Sự phù hợp giữa kết quả dự kiến và thực tế.

Phần III: Kết luận.

Đánh giá chung về kết quả

–         Lợi ích

–         Hạn chế và cách khắc phục.

Download toàn bộ bài tiểu luận này tại đây

One thought on “Bài tiểu luận nhóm 2 Lớp K53B-KHQL

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s